Rīga der groβe Architekturführer

Autors Jānis Krastiņš, Ivars Strautmanis

375 lappuses

A = 24 cm W = 13,3 cm

Nosaukums