Papirosi - Tamara un Lord

Šos abus tabakas zīmolus ražo AG Ruhtenberg tabakas fabrika Rīgā.

30. gadu plakāts, Aleksandra Apsīša mākslas darbs, iespiests E. Levina litogrāfijas spiestuvē Rīgā.

Ierobežotas tirāžas kvalitatīva izdruka.

Izmērs