Rīgas šokolāde fabrika - Union

Rīgas šokolādes fabrikas “Union” (1901.g.) reklāma, reprezentēja ražoto saldo sortimentu.

20. gadu sākuma plakāts, iespiests E. Levina litogrāfijas spiestuvē Rīgā.

Ierobežotas tirāžas kvalitatīva izdruka.

Izmērs