Baltijas mākslas izstāde 1905

1905. gada plakāts pašai pirmajai mākslas skatei jaunatklātajā Jaunajā muzejā - Baltijas mākslas izstādē. Šodien tas ir Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Reklāma ir latviešu, vācu un krievu valodās, visās trijās tobrīd oficiālās Latvijas valodās.

Mākslinieks Bernhards Borherts, A.Groseta un F.Deiča iespieddarbi Rīgā.

Ierobežota tirāža kvalitatīva druka no Latvijas.

Izmērs