Baltijas mākslas izstāde 1905

1905. gada plakāts pašai pirmajai mākslas izstādei jaunatklātajā muzejā, kurš šodien zināms kā Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Reklāma ir latviešu, vācu un krievu valodās, visās trijās tobrīd oficiālās Latvijas valodās.

Mākslinieks Bernhards Borherts, A. Groseta un F. Deiča iespieddarbi Rīgā.

Ierobežotas tirāžas kvalitatīva izdruka.

Izmērs