S. Vidbergs - Pie margām

Vidbergs - grafika “Pie margām” (1919) no sērijas “Erotika”.

Sigismunds Vidbergs (1890-1970) bija viens no izcilākajiem grafiķiem Latvijā 20. gadsimta pirmajā pusē. Viņa personību un darbu raksturo elegance, intelektuāla izsmalcinātība un atvērtība mūsdienīgiem priekšstatiem un idejām.

Ierobežotas tirāžas kvalitatīva mākslas izdruka.

LNMM oriģinālais īpašums.

Izmērs