Papirosi - Kino

Papirosi “Kino” 20. gadu sākuma reklāma MN Asimaķa tabakas fabrikai Rīgā.

Iespiedis Ernsts Plātess Rīgā.

Ierobežotas tirāžas kvalitatīva izdruka.

Izmērs